Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje no image

  Opublikowano 12 września, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.09.11 (csb)

  1. Mieszkeńcë Kòsakòwa w pùcczim krézu nie chcą wicy kawern. Sztrida tikô sã bedénkù ùstawieniô pòdzemnych zbiérników gazë na kòle 500 hekatrach w òkòlim Rewë ë Mòstów.
  2. Stãżëca ë Sëlëczëno razã chcą wëremòntowac stegnã z Gapòwa do Wãsorów. Mô jima w tim pòmóc dofinancòwanié z rządë, ò chtërne samòrządzënë bądą dopiérze miec starã.
  3. Stowôra Kaszëbskô Jednota, stowôra Akademiô Głodnica ë Ùrzãd Gminë Lëniô òrganizëją warający dwa dnie lëteracczi plener dlô miłotników kaszëbsczi lëteraturë.

   

  Radio Kaszëbë, 17.55

  Strzoda, 11 séwnika

  kawernyMieszkeńcë Kòsakòwa nie chcą wicy kawern. Sztrida tikô sã bedénkù ùstawieniô pòdzemnych zbiérników gazë na kòle 500 hektarach w òkòlim Rewë ë Mòstów. Wczorô bëło pòtkanié w ti sprawie – pòdôwô Bôłtowi Dzennik. Ò pòszerzenié zonë kawern pòproszëło gminã Kòsakòwò Pòlsczé Górnictwò Naftowé ë Gazownictwò. Zebróny w nich gaz miôłbë bëc czilëmiesãczną rezerwą òpôlu dlô Nôrdowi Pòlsczi. Zmianë wpisano do sztudium czierënków rozwòju gminë. Dokôz òstôł dóny do òbôczeniô dlô mieszkeńców do Dodomù Kùlturë w Pierwòszënie. Przédnyma procëmnikama w ti sprawie są przedstôwcë stowôrë „Nasza zemia”. Jich zdanim pòwiãkszenié zonë kawern bãdze przëczëną tegò, że   gmina bãdze mni atrakcjowô dlô letników. Wëszëznë gminë przekònywają równak, że bùdacjô kawern to dlô gminë blós wiele zwësków, jak chòcle pòdatczi, chtëre zwikszą gminowé dëtczi.

  stezycaGmina Stãżëca razã z Gminą Sëlëczëno chcą wëremòntowac stegnã z Wãsorów do Gapòwa. Samòrządzënë chcą miec starã ò dofinancòwanié z tak zwónëch schetënówków, z jaczich mòznô dostac nawetka 50% wspiarcégò. Wëremòntowóny sztek to wiôldżi skrócenk nie blós do Klëkòwi Hëtë, ale téż do Bëtowa. Sztrasa ta miałałabë niecałé 5 km. W lepszi sytuacjë je Stãżëca, bò do greńce gminë òstało wëlac leno 300 metrów asfaltë – gôdô wójt Tomôsz Brzoskòwsczi. Dokładné kòsztë nie są jesz znóné, bò to dopiérze pierszi dzél planowaniégò jinwesticje. Gwësné je to, że złączonym samòrządzëną lżi bãdze miec starã ò rządowé ùdëtkòwienié. Minysterstwò dispònëje 55 miliónama złotëch.

  Kaszëbskô JednotaStowôra Kaszëbskô Jednota, stowôra Akademiô Głodnica ë Ùrzãd Gminë Lëniô òrganizëją warający dwa dnie lëteracczi plener dlô miłotników kaszëbsczi lëteraturë sparłãczony z warkòwniama dlô piszącëch pò kaszëbskù, a téż kònkùrsã na nôlepszi aùtorsczi teskt pò kaszëbskù, za jaczi mòżnô dostac financòwą nôdgrodã. Plener bãdze 27 ë 28 séwnika w Spòdleczny Szkòle na Głodnicë (gmina Lëniô). Lëteracczi warkòwnie pòprowôdzy profesór Daniel Kalinowsczi z Pòmòrsczi Akademie w Sztolpie. Òb czas pòtkaniégò kòżdy z ùczãstników zaprezenterëje 15-minutowi referat, chtërnégò témã mô sã tikôc wëbranégò zagadnieniô sparłãczonégò z kaszëbską lëteraturą. Zgłoszeniowi fòrmùlar, regùlamin ë programã warkòwniów mòżnô nalézc na jinternetowi starnie www.kaszebsko.com. Ùdzel w warkòwniach nie je płaceniowi. Òrganizatorzë zagwësniwają spanié dlô pierszich òsmënôstu sztëk lëdzy, chtërni przëslą zgłoszeniowi fòrmùlar na adres info@kaszebsko.com ë téż cepłé zjéstkù dlô wszëtczich ùczãstników warkòwnégò dzélu.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑