Słuchaj Radia Kaszebe

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 51

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57
  Jinfòrmacëje no image

  Opublikowano 6 wrzesień, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.09.05 (csb)

  1. Krokòwò mòże bëc pierszą samòrządzëną w pùcczim krézu, dze bãdą dwùjãzëkòwé tôfle pòzwów môlów.
  2. W Kartuzach pòwstôwô gwiôzdnô òbserwatorëjô. Jinszatalcjô bãdze na dachù Zrzëszë Szkòłów Òglowòsztôłcących.
  3. Dzysô swòjé swiãto òbchôdają niezwëczajné pòstacëje – krôsniãta, stolemë ë królewiónczi.

   

  Radio Kaszëbë, 17.55

   

  Czwiôrtk, 05 séwnika
   

   

  krokowa logoKrokòwò w pùcczim krézu chce miec kaszëbsczé pòzwë môlów. Gminowi ùrzãdnicë òd miesąca robią nad szpecjalnyma wnioskama ë bédënkama pòzwów. Przëbôcziwómë, dwajãzëkòwé tôfle môlów z pòlską ë kaszëbską pòzwą są ju w dwanôstu gminach na Kaszëbach, a w tim rokù ùzdrzimë je jesz w szescu pòstãpnych. Decyzjã ò dwajãzëkòwòscë mògą zatwierdzëc wszëtczé gminë, robiąc rëchli spòlëznowé kònsultacje. Òbrzeszkù tegò nie darwô równak spełniwôc dziewãtnôsce samòrządzenów, w chtërnych, pòdług slédnégò pòwszechnégò spisënkù, wicy jak 20% mieszkeńców zadeklarowało znajomnotã kaszëbsczégò jãzëka. W taczi sytuacje je prawie gmina Krokòwò w pùcczim pòwiace – gôdô wójt Henrik Doering. Ùrzãdnicë chcelë, czejbë tôfle bëło widzec w Krokòwie ju w przidnym rokù. Jeżlë to sã ùdô, bãdze to pierszô w pùcczim pòwiace samòrządzëna z dwajãzëkòwima, kaszëbskò-pòlsczima pòzwama môlów.

   

   rynek w karuzachW Kartuzach powstôwô gwiôzdnô òbserwatorëjô. Jinsztalacjô bãdze na dachù Zrzeszë Szkòłów Òglowòsztôłcącëch. Pierszi dzél bùdacjë ju je zaczãti. Jinwesticjã – sëmą wicy jak 100 tësãcy złotëch, ùdëtkòwi pòwiatowé starostwò w Karuzach. Ùdba pòwstaniô òbserwatorëje dalë dobri z fizyczi ùczniowie – gôdô Jolanta Tersa, dyrektor wëdzalu edukacje krézowégò starostwa w Kartuzach. Z òbserwatorëje bãdze mòżnô kòrzistac w przidnym szkòłowim rokù. Mô bëc pòmòcą dlô wszëtczich ùczniów kartëzczégò krézu jak téż dlô miłotników astronomie.

   

  krosniaDzysô swòjé swiãto òbchôdają niezwëczajné pòstacëje – krôsniãta, stolemë ë królewiónczi. Piątégò séwnika na swiece dzecë ceszą sã z miédzënôrodnégò dnia pòstacjów z bôjków. W przedszkòlach ë na sztrasach wikszich gardów baro czãsto òrganizowóné sã basniowé paradné marsze, czë téż pòspólné czëtanié bôjków. Na Kaszëbach tradicjô ta nie je jesz dobrze znónô, ale Janina Bòrchmann z Pùbliczny Pòwiôtowi Biblioteczi w Wejrowie zagwësniwô, że bôjków z kaszëbsczima pòstacjama mómë baro wiele. Mòże tej wôrt je wprowôdzëc nowé swiãto? Wątplëwòtów ni mô môłi lubòtnik stolëmów. Kaszëbsczi bôjczi mòżna nalézc w kòżdi wikszi bibliotece – do czegò baro zachãcywómë prawie dzysô w Miédzënôrodny Dzéń Pòstacëjów z Bôjków.

   

   

   

   

   

   

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , , , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204