Słuchaj Radia Kaszebe

  Archiwum autora: Adóm Hébel

  Klëka 2019.03.12 (csb)

  12 marca, 2019 | przez Adóm Hébel

  W Kôłpinie w gminie Kartuzë mdze wiejskô swietlëca. Lëstë do emeritów i rencystów sélô Zakłôd Spòlëznowëch Ubezpieczeniów. Bùtenrządowé òrganizacje z


  Klëka 2019.03.11 (csb)

  11 marca, 2019 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbskô Jednota to fùlprawny nôleżnik Wòlny Eùropejsczi Przëstojiznë. W Rëmi wëdelë tësąc bezpłatnëch Bùszków Żëcô a przëstãpnëch jesz je dwa


  Klëka 2019.03.08 (csb)

  8 marca, 2019 | przez Adóm Hébel

  Etnofilologiô to sztudia dlô cebie! Tegò sã mòże doznac 19 marca na Òdemłëch Dniach Gduńsczégò Ùniwersytetu. Gmina Sëlëczëno szëkô za


  Klëka 2019.03.07 (csb)

  7 marca, 2019 | przez Adóm Hébel

  W kòcérsczim i kartësczim krézu òni są w pòszëkù na przëjãcé tzw. debëltnégò rocznika. „Pòmòrsczé legeńdë” to bądze mógł òbezdrzec  Back to Top ↑