Słuchaj Radia Kaszebe

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 51

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 październik, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.10.23 (csb)

  1. Bôłtowi pòmùchel je zmiarti, ni ma dlô niegò dosc zjestkù – nôwòłiwają rëbôcë. W pòniedzôłk bãdą protestowac na rédach pòrtów, chcące zmniejszeniô paszowégò łowieniô.
  2. W krézowim starostwie w Wejrowie bãdą dzysô kôrbic ò zagrożbach ë zwëskach z kòpaniô gazu z széfrów. Pòtkanié je òtemkłé dlô wszëtczich chãtnëch.
  3. We Wiôldżi Wsë zaczãła sã bùdacjô latny estradë, jakô bãdze kòl Ùrzãdu Miasta.

  Radio Kaszëbë, 11.55

  Strzoda, 23 rujana

  kutry w porcieZmnészeniô paszowégò łowieniô na Bôłce chcą rëbôcë. W pòniedzôłk bãdą protestowac na rédach pòrtów, decyzjô zapadłô w Ùstce na pòtkanim òrganizacjów ë związków zrzeszających rëbôków. Za wiele szprotów ë slédzów – pòdług rëbôków z Pòmòrzégò – łowią midzë jinszima Szewdowie ë Norwegòwie. Politika Eùropejsczi Ùnie zezwòliwô skandinawsczim bôtom na łowienié paszowich rëbów na wiôlga skalã. A pòmùchlom felëje zjestkù – kòmenterëje Bògdón Młińsczi, przédnik Krajowi Jizbë Prodecentów Rëbów. Armatorzë chcą ògraniczeniô paszowégò łowieniô ë wprowôdzeniô dodôtkòwi òchronë pòmùchla – nawetka jeżlë bãdze to òznacziwac czasowé łowienié rëbów. Cobë jich stanowisczë bëło widoczné, chcą 28 rujana protestowac w pòrtach. Òfanowóné bôtë wëjdą na rédë, nie bãdą ùtrudniwôc rësznotë jinszim jednostką. Tej w pòniedzôłk pòstulatë rëbaków mają òstac przekazóné minystrowi gbùrstwa ë parlamentarzistom.

  gaz kwadratW Wejrowie bãdze dzysô kôrbiónka ò zagrożbach ë zwëskach z kòpaniô gazu z széfrów. To ju drëdżi pòtkanié z cyklu debatów zaczãtich w Kartuzach. Jich célã mô bëc pòwòłanié Môlowich Kòmitetów Dialogù, w chtërnych nalézą sã przëstojnicë ë procëmnicë eksploatowaniô széfrowich złożów. Wicy wié Damroka Kwidzyńskô.

  władysłwowoWe Wiôldżi Wsë zaczãła sã bùdacjô latny estradë. Bãdze to kòncertowô mùszlëna do òrganizowaniô kameralnych rozegracjów, na ji brëkòwnotë zagòspòdarzony òstónie plac przë Ùrzãdze Miasta – òd starnë pòrtu. Estrada mô pòwstac do przidnych latnych feriów, wëkònôwca na ji wëbùdowanié mô 8 miesãcy. Pòwstónie bina ë łôwczi, chtërné zagwësnią pùblicznoscë 600 placów do sedzeniégò, do tegò akùsticzné ekranë, parkplacë, dojazdowé sztrasë, plac zôbawów dlô dzecy. Môl mô bëc przërëchtowóny dlô niefùlsprôwnych lëdzy. Nowô bina ma wzbògacëc muzyczny bédënk Wiôldżi Wsë, ale nie bãdze przeszkadzac mieszkańcom – gôdô bùrméster Grażina Cern. Latny estrada przë Dodomù Rëbôka bãdze kòsztac wnetka 4 miliónë złotëch, na ji bùdacjô samòrządzëna dosta ùdëtkòwienié z Nordowòkaszëbsczi Môlowi Rëbacczi Grëpë.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204