Słuchaj Radia Kaszebe

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 51

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 wrzesień, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  0

  Klëka 2013.09.23 (csb)

  1. Miast asfaltë flaster z kamów bãdze na stôrodôwny Klasztorny sztrase w Kartëzach.
  2. Nowé spòzdrzenié na ùczbë kaszëbsczégò jãzëka chce dac szkólnym Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié.
  3. Rëszô IV edicjô festiwalu Cassubia Cantat. Do ùdzelu zgłasziwôc sã mògą karna grające kaszëbską mùzykã.

  Radio Kaszëbë, 11.55

  Pòniedzôłk 23 séwnika

  klasztorna kartuzyTo bãdze przéńdzenié nazôd do ùszłoscë tegò placu. Na stôrodôwny Klasztorny sztrase pòkôże sã flaster. Na ten sztót 150 metrów stegnë je remòntowóné. Zdjãti òstónie z ni asfalt, jegò plac zajmie flaster z kamów. Sztrasa bãdze szła òd klasztorny stróżczi do skrzëżowaniô ze sztrasą Wiżawa Wòlnoscë.  Przebùdacjô dzélu Klasztorny sztrasë to je jeden z pòstãpnych elementów zrobieniô barżi atrakcjowi nôwiãkszi turisticzny „perełczi” Kartuz zbiéru pòklasztornégò ë kòlegiatë- gôdô bùrméster Mirosława Lehman. Co je czekawé, do bùdacje stegnë mają bëc wëzwëskané kamë òdsłaniãté òb czas rëchliszich sztrasowich robòtów w gardze. Remònt mô sã skùńczëc jesz w tim miesãcu.

  danuta piochNowé spòzdrzenié na ùczbë kaszëbsczégò jãzëka chce dac szkólnym Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié. Na Gduńsczim Ùniwersytece zaczãła sã kònferencja pòd tim titlã. Lëżnoscą do pòtkaniô je wprowôdzoné przez Minysterstwò Edukacje òd tegò rokù nowi ùczbë ò pòzwie „gwôsnô kùltura ë historiô”.  Zwëskają z tegò ùczniowie, chtërni zadeklarowalë chãc ùczeniô sã kaszëbsczégò jãzëka. Ùczba ta bãdze òbrzeszkòwô w V klase spòdlëczny szkòłë, a téż w II klase gimnazjum ë strzédny szkòłë. Ò programach ë ùdbach do nôùczi rzekną dzysô szkólnym szpecjaliscë z Gduńsczégò Ùniwersytetu, a téz òrganizatorczi kùrsów w ti témie Danuta Pioch ë Renata Mistarz. W pòstãpnych panelach kònferencje bãdze kôrbiónka ò aktiwizacjowich metodach nôùczaniô, a w warkòwnym dzélu szkólny nôùczą sã miédzë jinszima jak kòrzëstac na ùczbach z gazétniczych, mùzycznych czë achtorsczich metodów. Kònferencjô bãdze warac do gòdzënë 3 pò pôłnim.

  kassubia incognitoRëszô IV edicjô festiwalu Cassubia Cantat. Do ùdzelu zgłasziwôc sã mògą karna grające kaszëbską mùzykã. Przédnym célã kònkùrsu je przëbôczenié kaszëbsczich spéwów nalazłich w fonograficznych zbiérkach Jinstitutë Kùnsztu Pòlsczi Akademie Nôùków, chtërné czile lat nazôd wëdało bëtowsczé Zapôdnokaszëbsczé Mùzéùm na platce Cassubia Incognita. Chãtni bãdą mòglë wząc ùdzél w warkòwniach, chtërné pòprôwadzy Robert Jaworsczi. Warënka ùdzału je przërëchtowanié co nômni trzech przesztôłconych na wëspółczesny ôrt  spiéwów, chtërné są na platce Cassubia Incognita – gôdô òrganizator Jaromir Szroeder. Òkazało sã równak, że Pòlska Akademiô Nôùków dispònëjë wieloma jinszima nagraniama, ò chtërnych nie pòjinfòrmòwa òrganizatorów. Akademiô nie chce ùprzëstãpnic tich nagraniów na kònkùrsowi céle. Festiwal Cassubia Cantat bãdze 19 rujana w Zalë Bëtowsczégò Centróm Kùlturë. Zgłoszeniowi fòrmùlar ë réglë kònkùrsu przëstãpné są na starnie www.muzembytow.pl

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , ,
  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204