Słuchaj Radia Kaszebe

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 51

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 53

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 54

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 55

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 56

  Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/gonzo/single.php on line 57
  Jinfòrmacëje no image

  Opublikowano 5 wrzesień, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.09.04 (csb)

  1. Wicy jak pół tësąca nowich ùczniów zaczinô w tim szkòłowim rokù nôùkã kaszëbsczégò jãzëka, kùlturë ë historie Kaszëb. Chãtni mògą zapisywôc sã do kùńca séwnika.
  2. Jaż tësąc szescset sztërdzesë szesc mandatów wëstawilë w te latné ferie kontrolérze skarbòwégò ùrzãdu òb czas akcje „wez paragón”.
  3. Pierszé pòwôżné sztridë radzëznë gminë Szemùd z nowim wójtã. Szło ò bùdacjã nowich sztrasów w gminie.

  Radio Kaszëbë, 17:55.

   

  STRZODA, 04 séwnika

  sala_lekcyjnaWicy jak pół tësąca nowich ùczniów zaczinô w tim szkòłowim rokù nôùkã kaszëbsczégò jãzëka, kùlturë ë historie Kaszëb. Chãtni mògą zapisywôc sã do kùńca séwnika. Razã na całich Kaszëbach rodny mòwë ùczi sã ju piãtnôsce tësãcy dzecy ë młodzeznë. Naji jãzëk je ùczbą dodôwkòwą w szkòle. Czejbë wząc ùdzél w zajmach, starszi mùszą złożëc szpecjalną deklaracjã. Ùczbë są dwa razë w tidzéniu, a trzecô gòdzëna pòswiãconô je na rézë dlô ùczniów. Òd tegò rokù ùczniowie bãdą sã ùczëc téż ò historie Kaszëbów – òbrzëszkòwą gòdzënã zajmów z historie bãdą miec ùczniowie piąti klasë spòdleczny szkòłë ë téż drëdzi klasë gimnazjum ë liceum. Nôwiãcy nowich ùczniów, jaczi chcą sã ùczëc ò swòjim regionie je z pôłniowò-zôpadnych Kaszëb. Nowé karna twòrzą sã w Pòtãgòwie, Damnicë, Dąbnicë Kaszëbsczi ë Miastkù. Dobëtnik Òrmùzdowi Skrë za dzejania w sprawie kaszëbsczi edukacje, Zbigniew Bëczkòwsczi, rëchùje na nawetka piãcset sztëk nowich ùczniów. Nowé karna ùczniów twòrzą sã téż w jednym z liceów w Wejrowie ë w szkòłach Gminë Wiôlgô Wies. Òficjalné pòdôwczi ò tim, wiele bãdze ùczniów ùczącëch sã jãzëka ë historie Kaszëb bãdzemë znac w rujanie. 

  us gdansk klekaJaż tësąc szescset sztërdzescë szesc mandatów na sëmã sztërësta trzëdzësce piãc tësãcy złotëch wëstawilë òb czas latosych latnych feriów jinspektorzë Ùrzãdu Skarbòwi Kòntrolë we Gduńskù w akcjë „Wez paragón”. Òb czas wzmòcnionëch kòntrolów, jaczé warałë òd pierszégò lëpińca, jinspektorzë sprôwdzelë przënôleżnosc registrowaniégò òbrôcënów z przedôwaniô wôrów ë ùsłëżnotów, przëbôcziwające pòdjimarzom ò òbrzëszkù dôwaniégò klientom fiskalnych paragònów przë kôżdim kùpianim. Jinspektorzë niespòdzajno przechôdalë do krumów, karczmów ë tanksztelów. Ti, chtërni złómalë prawò, dostalë sztrofã w pòstacje mandatu òd stu szescdzesącu do dwùch a pół tesąca złotëch. co czwiôrti z nich zasłużëł na nôniższi mandat. Strzôdnô wësokòsc mandatu wëmierzonégò w tim cządze wëniosła dwasta szczescdzesąt piãc złotëch – gôdô rzecznik skôrbòwégò ùrzãdu we Gduńskù Andris Bartiska. Kòntrole te miałë téż edukacjowi cél. ùczãstnicë akcjë ùswiądnialë klientom, że dostónié paragònu to je prawò kònsumenta ë pòdatnika, a dzãka niemù mòżna skùteczno zgłoszëc reklamacjã abò òddac lëchi wôr. Pòmôgô to téż w pòrównywanim prizów przë wëbieranim nôlepszégò bédënkù, a téż wspierô ùczcëwą kònkùrencjã.

  kalkowskiPierszé pòwôżné sztridë radzëznë gminë Szemùd z nowim wójtã. Szło ò sztrasë. Radzëzna wikszoscą głosów welowała za bùdacją sztrasë, na chtërną nie sygnie dëtków.
  Kôrbiónczi słëchôł nasz repòrtérã Pioter Szëca.
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , , , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑


  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204